Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Kinderopvang - Algemeen
Ruimten maken voor nul tot vier
Over het inrichten van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen
Ed Hoekstra    Ine van Liempd
ISBN: 978 90 8850 220 0
144 pagina's
1ste druk
Prijs: € 29.50

Bestel aantal:

 

De inrichting en indeling van een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling en het welzijn van kinderen. Hoe kun je het kindercentrum nu zo inrichten dat het ook echt een ruimte voor kinderen is, die past bij hun leeftijd en bij de pedagogische visie en werkwijze van de organisatie? Hoe zorg je ervoor dat die ruimte tegelijkertijd functioneel, veilig, uitdagend, vertrouwd en stimulerend is?

In Ruimten maken voor nul tot vier jaar gaan Ine van Liempd en Ed Hoekstra van AKTA onderzoeks- en adviesbureau voor ruimtegebruik uitgebreid in op de thema’s die hierbij van belang zijn. Naast achtergrondinformatie over de invloed van de ruimte op de ontwikkeling van kinderen beschrijven zij aan welke voorwaarden ruimten voor de jongsten, voor de peuters en voor verticale groepen moeten voldoen, en geven ze tips over kleur- en materiaalgebruik en over de aanschaf van de inventaris.

De auteurs besteden hierbij aandacht aan de vormgeving, de plaatsing en de aankleding van activiteitenplekken. Dit alles ruim geïllustreerd, zodat de lezer op ideeën wordt gebracht hoe je – soms met minimale middelen en ook in bestaande gebouwen – de inrichting van de ruimten kunt afstemmen op de behoeften van de kinderen.

Ruimten maken voor nul tot vier jaar is ontstaan op basis van gedegen onderzoek en jarenlange praktijkervaring en is bedoeld voor pedagogisch medewerkers, locatiemanagers en anderen die betrokken zijn bij de (her)inrichting van een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal.Inrichten voor de BSO? Ruimten maken voor vier tot twaalf:


Prijs: € 29.50
Bestel aantal:
Ruimten maken voor nul tot vier


Kijk hier voor de inhoudsopgave (PDF)
Klik hier om het boek in te zien (PDF)
E-mail de auteur
Meer over deze auteur(s):
Ed Hoekstra
Ine van Liempd
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.